ติดต่อเรา

 

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong6, Khlong Luang  Pathum Thani 12110

ประชาสัมพันธ์       02 549 4150
โทรสาร                  02 549 4119

ติดต่อเกี่ยวกับนักศึกษา

– งานทะเบียนการศึกษาและวัดผล  ห้อง ST-1 104 ชั้น 1 โทร 02 549 4156

– งานบัณฑิตศึกษา  ห้อง ST-1 104 ชั้น 1 โทร 02 549 4156

– งานพัฒนาหลักสูตร  ห้อง ST-1 105 ชั้น 1 โทร 02 549 4159

– งานกิจกรรมนักศึกษา ห้อง ST-1 102 ชั้น 1  โทร 02 549 4155

– งานแนะแนวการศึกษา (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )  ห้อง ST-1 109 ชั้น 1

email : sciteched@rmutt.ac.th
Fanpage : SCIandTECH.RMUTT   Website : www.sci.rmutt.ac.th

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
map-V2
คณบดี ชั้น 2 02 5494141
เลขาคณบดี ชั้น 2 02 5494149
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 1 02 5494143
- งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 02 5494156
- งานพัฒนาหลักสูตร ชั้น 1 02 5494159
- งานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 02 5494164
- งานสหกิจศึกษา ชั้น 2 02 5494169
- งานประกันคุณภาพ ชั้น 1 02 5494157
- งานบริการวิชาการ ชั้น 1 02 5494157
- งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 02 5494156
- งานห้องสมุด ชั้น 4 02 5494176
- งานสารสนเทศ ชั้น 4 02 5494176
- งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 02 5494151
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 02 5494150
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 02 5494145
- งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 02 5494155
- งานศิลปวัฒนธรรรม ชั้น 1 02 5494155
- งานวินัยและจริยธรรม ชั้น 1 02 5494155
- งานกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 02 5494155
งานแนะแนว (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. ) ห้อง ST1 109 ชั้น 1
ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชั้น 2 0 2549 4142
- สำนักงานคณบดี ชั้น 2 0 2549 4144
- งานแผนงานและโครงการ ชั้น 2 0 2549 4153
- งานบุคลากร ชั้น 2 0 2549 4154
- งานพัสดุ ชั้น 2 0 2549 4160
- งานสารบรรณ ชั้น 2 0 2549 4152
- งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 0 2549 4163
- งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 02 5494150
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 02 5494171
ศูนย์เครื่องมือ อาคารสถาบันวิจัยเคมี 02 5493538
รปภ. 02 5494191


กรุณาใส่ชื่อของคุณ (ต้องการ)

กรุณาใส่อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*