เอกสารเผยแพร่ งานแผนงานและโครงการ

NameSizeHits
NameSizeHits
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2559) ประจำปีงบประมาณ 2560843.2 KiB90
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง)1.8 MiB597
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559)1.9 MiB132
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี940.4 KiB42

แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612.6 MiB39
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602.4 MiB191
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25591.4 MiB203
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25583.0 MiB176
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*