เอกสารเผยแพร่ งานแผนงานและโครงการ

NameSizeHits
NameSizeHits
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2559) ประจำปีงบประมาณ 2560843.2 KiB72
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง)1.8 MiB596
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559)1.9 MiB125
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี940.4 KiB35

แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612.6 MiB38
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602.4 MiB188
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25591.4 MiB199
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25583.0 MiB174
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*