รายงานประจำปี

cover2013

รายงานประจำปี 2556

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ปกหน้า5.4 MiB115
2. ปกใน6.7 MiB84
3. สารบัญ ส่วนนำ ข้อมูลทั่วไป6.0 MiB124
4. งบประมาณ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล3.8 MiB103
5. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร4.5 MiB99
6. ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ2.3 MiB111
7. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย1.4 MiB138
8. ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ2.8 MiB97
9. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา6.7 MiB92
10. การประกันคุณภาพการศึกษา841.4 KiB92
หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ดาวน์โหลด

coverfinal

รายงานประจำปี 2555

1 ปก สารบัญ สาส์นจากคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป งบประมาณ
บุคลากรนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
2. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
3. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
4. โครงการวิจัย
5. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รายงานประจำปี 2554

1 ปก สารบัญ สาส์นจากคณบดี แผนยุทธศาสตร์
2 ข้อมูลทั่วไป
3 งบประมาณ บุคลากรนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
5 ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
6 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
9 โครงการเพิ่มศักยภาพสโมสรนักศึกษา
10 การประกันคุณภาพการศึกษา
11 ภาคผนวก

รายงานประจำปี 2553

Adobe Acrobat

รายงานประจำปี 2552

Adobe Acrobat

 

Print Friendly

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*