«

»

ก.ค.
08

สัญญาณเสียงจับผู้บุกรุก ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

view_resizing_1ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไชยสิทธิ์และ น.ส.ชลธิชา ชื่นใจ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยกันคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบ้านเรือนขึ้น

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือนี้ แตกต่างจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างสิ้นเชิง เพราะเครื่องมือนี้จะทำหน้าที่จับภาพด้วยเสียง และสามารถส่งข้อความเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ

เครื่องดังกล่าวจะใช้เซ็นเซอร์ในการจับเสียง โดยวางเซ็นเซอร์ไว้ในแต่ละจุดของบ้าน เมื่อมีเสียงแปลกปลอมเกิดขึ้น ในขณะที่บ้านนั้นไม่มีใครอยู่อาศัย กล้องเว็บแคมที่เป็นอุปกรณ์จับภาพ จะหมุนไปจับภาพในทิศทางที่อุปกรณ์ตรวจจับเสียงที่ดังขึ้น แล้วส่งข้อความไปแจ้งเตือนเจ้าของบ้านให้รู้ได้เลยทันที

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ เจ๋งๆ อย่างนี้ เจ้าของผลงานบอกว่า จะเป็นดีอย่างยิ่ง ถ้าหากสามารถนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ผู้ใดสนใจ สามารถสอบถามเจ้าของผลงานได้ที่ โทร.08-2217-6744, 08-2217-6743 หรือ 08-4315-5299

C-110705012063

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*