«

»

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การดูแลของ อ.สุเทพ เชาว์สนิท ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าของนิ้ว

การทำงานจะอาศัยการสั่นของมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับระดับความแรงของการสั่นได้ รวมถึงตั้งเวลานวดแบบอัตโนมัติก็ได้ด้วย ทีมวิจัยได้พัฒนาต้นแบบถุงมือดังกล่าวเสร็จแล้ว และพร้อมส่งต่อให้กับแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดที่สนใจนำไปทดสอบคุณสมบัติ เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม ก่อนที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต (โทร.0-2549-4150-4)

Physical therapy gloves are the invention of students from Department of Computer Technology in the Faculty of Science and Technology of Rajamangala University of Technology Thanyaburi under the supervision of Ajarn Suthep Chaovinit. They are supplementary equipments used as the therapy for paralysis patients by relaxing muscles and relieving finger fatigue.

Their functions rely on the vibration of motors: the vibration strength can be adjusted and users can also set the message time. The research team has already developed the model and been ready to pass them to doctors or therapists whom are interested to test their properties and fix the flaws before selling in the future (Tel. 0-2549-4150-4)
C-110502011080

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
2 เครื่องมือทางชีวการแพทย์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่เพียงในต่างประเทศที่มีเครื่องมือเหล่านี้ แต่ในไทยเองก็มีการคิดค้นและผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับการใช้ยารักษาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และ “ถุงมือบำบัดทางกายภาพ” นี้ สามารถตอบโจทย์การรักษาได้ดี

ถุงมือที่ว่านี้ นอกจากเป็นตัวช่วยในการกายภาพบำบัดในผู้ป่วย เพื่อตอบสนองการใช้งานด้านการแพทย์แล้ว ยังสามารถใช้ในการนวดผ่อนคลายให้กับมือของเราได้ด้วย เนื่องจาก “มือ” เป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานจนแทบตลอดเวลา จนบางครั้งเมื่อถูกใช้งานมากๆเข้า มือก็ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเมื่อยล้า จะเห็นว่าในปัจจุบัน ได้เกิดมีการบำบัด นวด และผ่อนคลายมือและเท้าอย่างแพร่หลาย

“ถุงมือบำบัดทางกายภาพ” เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่มีแนวคิดที่จะวิจัยและคิดค้นอุปกรณ์ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับมือ โดยได้นำงานวิจัยเรื่องถุงมือบำบัดนี้ มาพัฒนาต่อยอดจากรุ่นพี่รุ่นที่แล้วที่ได้ทำไว้ เนื่องจากพบว่าถุงมือที่รุ่นพี่ได้ทดลองคิดค้นขึ้นมายังมีจุดบกพร่อง และยังใช้การไม่ได้ตามความต้องการ

สุเทพ เชาว์สนิท อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ที่คิดค้นถุงมือบำบัดขึ้นก็เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเราจะเห็นว่าโดยปกตินั้นผู้ป่วยดังกล่าวจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ จึงมีแนวคิดอยากทำถุงมือบำบัดขึ้นมาโดยมีนักศึกษาเป็นผู้คิดค้นและวิจัยจากรุ่นที่แล้ว และต่อเนื่องมาถึงรุ่นปัจจุบันที่ได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมให้ใช้งานได้จริงอีกด้วย

“ในส่วนที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้ได้ในทันที ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องมีการศึกษาร่วมกับแพทย์ อย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมที่จะใช้กับผู้ป่วยอย่ารอบคอบ พูดง่ายๆคือ ทางผู้วิจัยเราจะเป็นฝ่ายวิจัยทางด้านเทคนิค ส่วนในการกำหนดการนำไปใช้กับผู้ป่วย ต้องมีแพทย์ ผู้ชำนาญเป็นผู้กำหนด คุณสมบัติ อาทิ ความแรงของการสั่นสะเทือน กำลังไฟที่เหมาะสม และระยะเวลาในการใช้ทำกายภาพบำบัด เป็นต้น”
1 หนึ่งในทีมผู้พัฒนาถุงมือบำบัดอย่าง “กวาง” วัชรินทร์ คำลือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า คุณสมบัติโดยทั่วไปของถุงมือนี้ คือ ระบบสั่นจากมอเตอร์ ที่สามารถปรับความแรงได้ สามารถกำหนดเวลานวดแบบอัตโนมัติได้ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าของนิ้วได้เป็นอย่างดี แต่จากการที่ได้มาพัฒนาผลงานชิ้นนี้ต่อจากรุ่นพี่ ในครั้งแรกพบว่า มีการชำรุดเสียหายของแผงวงจรที่ใช้ติดตั้งกับตัวมอเตอร์ และเครื่องจับเวลา

“ตัวจับเวลาไฟฟ้าช็อตเสียหาย เมื่อศึกษาดูแผงวงจรพบว่า รุ่นพี่เดินระบบแผงวงจรแบบซับซ้อน มีการข้าม Loop ไฟฟ้าไปมา ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดการช็อต ใช้การไม่ได้ ทางทีมก็ได้ศึกษาวิธีการเดินวงใหม่โดยตัดทอนให้สั้นลง และมีความซับซ้อนน้อยลง ทำให้แผงวงจรมีความเสถียรมากขึ้น และไม่เกิดการลัดวงจร จากนั้นก็เปลี่ยนแผงวงจรของตัวมอเตอร์ที่ใช้ผลิตแรงสั่นสะเทือนด้วยด้วย”

กวางเล่าต่อว่า ในตอนแรกนั้น ถุงมือดังกล่าวไม่ได้คิดค้นมาเพื่อรองรับทางการแพทย์โดยตรง แต่หากมองถึงประโยชน์ทางอ้อมแล้ว ถุงมือบำบัดสามารถนำไปใช้ร่วมการรักษาได้ โดยนำไปช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการกายภาพบำบัดข้อนิ้วและมือ ซึ่งถุงมือนี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปที่มือเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อปลายประสาทที่นิ้วมือ ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ผู้ป่วยจะสามารถขยับนิ้วมือได้ดีขึ้น
3“ถ้าเรามีผู้เชี่ยวชายทางการแพทย์มาร่วมพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ด้วยกัน เช่น การวัดหาค่าความสั่นสะเทือนว่า ความแรงระดับไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่ แบบนี้จึงจะพัฒนาไปใช้บำบัดผู้ป่วยได้ดี ตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลดี เพราะต้นทุนในการผลิตไม่แพงมาก รวมๆค่าอุปกรณ์ทั้งหมด ประมาณ 7,000-8,000 บาท ซึ่งหากเทียบกับอุปกรณ์ชีวการแพทย์อื่นๆที่ต้องนำเข้ามาในราคาหลักหมื่นหลักแสน”

หนุ่มสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังทิ้งท้ายว่า การจะพัฒนาถุงมือบำบัดนี้ไปใช้กายภาพบำบัดมือผู้ป่วยได้จริงนั้น มีแนวโน้มทำได้จริง 70%-80% เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ สามารถผลิตได้จริง ใช้งานได้จริง แต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาทางการแพทย์ร่วมด้วย ส่วนตัวมองว่ายังขาดปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้พัฒนาไปได้ อย่างงบประมาณและบุคลากร เพราะการพัฒนาต้องขึ้นอยู่กับหลายๆฝ่าย ต้องเริ่มจับมือทำงานร่วมกัน จึงจะต่อยอดไปได้ไกล

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*