«

»

ก.ย.
02

สาขาวิชาชีววิทยา อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

bio20140830_20สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4, นักศึกษาปริญญาโท และศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23511

Print Friendly, PDF & Email