«

»

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

SONY DSCคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุม SC 1306  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8786

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*