«

»

ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

SONY DSCภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)  ณ  ห้องประชุม SC1306   เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8670

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*