«

»

ก.ค.
21

นักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea เข้าการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

SONY DSCผู้บริหารและ คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ  ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ  ของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคณะในการกล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม  ณ  ห้องประชุม SC 1306  เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8736

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*