«

»

พ.ย.
01

โครงการจิตอาสา ณ วัดหว่านบุญ

20141023statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24619

Print Friendly, PDF & Email