«

»

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

SONY DSCคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9006

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*