«

»

ม.ค.
25

โครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จากTaiwan.

1454591_10205786074558261_4462666901186839454_nสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จาก Department of Food Science,National Pingtung University of Science and Technology,Pingtung,Taiwan ในหัวข้อ “Taiwan Microbial Fermented Food Products” ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1501 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25661

Print Friendly, PDF & Email