«

»

ม.ค.
04

ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20141229_07ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25768

Print Friendly, PDF & Email