«

»

ก.พ.
05

ภาพบรรยากาศ งานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150203physic_05นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25988

Print Friendly, PDF & Email