«

»

ส.ค.
10

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

SONY DSCคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9121

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*