«

»

ส.ค.
10

การประกวดมารยาทไทย

SONY DSCฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดมารยาทไทย เนื่องในงาน “๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้ องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9370

Print Friendly