«

»

ก.พ.
19

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

20150219sci_14ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26216

Print Friendly, PDF & Email