«

»

พ.ค.
01

คณาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

10406852_724523450990089_1712773217034897813_n11208873_1000301866655901_318624876_n
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณาจารย์เยี่ยมห้องปฏิบัติเคมีและร่วมหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28057

Print Friendly, PDF & Email