«

»

พ.ค.
08

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี

20150507ITE_34ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Prof. Yeo Kwan Hua และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28154

Print Friendly, PDF & Email