«

»

พ.ค.
20

การประชุมการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2558

20150520sci_05รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28219

Print Friendly, PDF & Email