«

»

ส.ค.
18

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

20150813sci_14ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่13 สิงหาคม 2558 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30255

Print Friendly, PDF & Email