«

»

พ.ย.
17

พิธีทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151114sciผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32181

 

Print Friendly, PDF & Email