«

»

ม.ค.
21

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

20160120NPUST_12ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology, สาธารณรัฐไต้หวัน  ในการทำวิจัย กับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2559) จำนวน 3 คน ได้แก่
1. Ms. Wen Chang
2. Ms.Ya-Li Shiu
3. Ms. Chia-Chun Chi
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32925

Print Friendly, PDF & Email