«

»

ม.ค.
29

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
วุฒิ  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) (133.7 KiB, 261 downloads)

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
วุฒิ  ปวส. ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (129.5 KiB, 212 downloads)

Print Friendly, PDF & Email