«

»

ก.พ.
05

กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20160206stat_14คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมในการงานวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโสธร หลวงปู่ตื้น หลวงปู่นุ้ย และเทศน์มหาชาติ ในวันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33573

Print Friendly, PDF & Email