«

»

ก.พ.
17

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160216ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.15 น. ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่ม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33845

Print Friendly, PDF & Email