«

»

ก.พ.
29

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

20160208bio_06นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National pintung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ได้ศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาไทยและไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ (PB-Valley Khaoyai Winery) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34127

Print Friendly, PDF & Email