«

»

มี.ค.
11

งาน Statistics Meeting 2016

20160310stat_02นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Statistics Meeting 2016″ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.วิยดา คำเอม หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34294

Print Friendly, PDF & Email