«

»

มี.ค.
28

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

20160325Chem_15ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาเทคโนโลยีทางเคมีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณหทัย ตันบุญเติม เจ้าของบริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34879

Print Friendly, PDF & Email