«

»

มี.ค.
31

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

20160330Diamond_21ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาเพชรราชมงคลธัญบุรี” ได้แก่นายธีรัตน์ เกษมวรรณ นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ นางสาวกัญญามินท์ โปลิสพิทักษ์ นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา และ นายศิริชัย สุขสถิตย์ นักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35139

Print Friendly, PDF & Email