«

»

ก.ย.
21

ITE East College เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SONY DSCผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์  Seng Chuun lien และ นักเรียนจาก ITE East College, Singapore ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 14 ตุลาคม 2554
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10069

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*