«

»

เม.ย.
12

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

20160408bio_06คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เมื่อวันที่ วันที่ 8 เมษายน 2559 โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงบำบัดน้ำเสียบำบัดน้ำแบบใต้ดินผสมผสานกับปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพ, มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้, เป็นโรงบำบัดต้นแบบที่คำนึงถึงหลัก War Reuse น้ำที่ผ่านการบำบัดจะนำมารดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ และส่วนหนึ่งมาผ่านระบบ Ultrafiltration เพื่อกลับมาใช้ในอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36274

Print Friendly, PDF & Email