«

»

เม.ย.
26

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci04-2016

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชาชีววิทยา)

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา (138.4 KiB, 77 downloads)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชาฟิสิกส์)

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ (139.9 KiB, 92 downloads)

Print Friendly, PDF & Email