«

»

พ.ค.
02

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160502chemคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่ง          นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน      18,000  บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี)
1  จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
2  ดูแลรักษา ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3  ตรวจเช็คสารเคมีให้พอเพียงต่อการใช้งานทุกกลุ่ม
4. จัดระบบเบิกจ่าย เช็คสต็อคสารเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5  จัดเตรียมคู่มือ วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือประจำเครี่องทุกเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
3. สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
4. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  2559 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาเคมี (135.1 KiB, 128 downloads)

Print Friendly, PDF & Email