«

»

ก.ค.
27

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

20160726sci_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38584

Print Friendly, PDF & Email