«

»

ส.ค.
06

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา

20160805bio_33สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นประธาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39471

Print Friendly, PDF & Email