«

»

ส.ค.
03

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559

20160802sci_16ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39754

Print Friendly, PDF & Email