«

»

ส.ค.
20

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559” หรือ National Science and Technology Fair 2016 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของคณะฯ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์เครื่องมือฯ
และในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40279

Print Friendly, PDF & Email