«

»

ส.ค.
19

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559” โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของคณะฯ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์เครื่องมือฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40318

Print Friendly, PDF & Email