«

»

ต.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42283

Print Friendly, PDF & Email