«

»

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 6 พ.ย. 2559

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) ให้กับครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42680
ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/zBDSQH

Print Friendly, PDF & Email