«

»

พ.ย.
14

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน มทร.ธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานผ้าพระกฐินให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อัญเชิญถวาย ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพโดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43079

Print Friendly, PDF & Email