«

»

พ.ย.
17

การประชุมปรึกษาหารือในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ดำ

20161116stemเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43223

Print Friendly, PDF & Email