«

»

ม.ค.
12

ประชุมคณะจัดทำ SAR

20170112SAR_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ SAR เพื่อพิจารณาปัญหาจากการดำเนินงานและข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน และร่วมกันกำหนดเป็นแผนปฏิบั้ติในปีต่อไป ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44880

Print Friendly, PDF & Email