«

»

ม.ค.
17

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ CODE YOUR DREAM นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6

20170116sci_41บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ CODE YOUR DREAM นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6 ชิงทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท โดยมีเป้าหมายคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการในช่วงเวลา 2 เดือน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการจะได้รับการอบรมการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ JAVA WEB APPLICATION พร้อมทุนการศึกษาจากบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45173

Print Friendly, PDF & Email