«

»

เม.ย.
10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20170409sci_15สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเดินทางไปดูงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ : โครงการย่อย “สร้างแรงบันดาลใจนักวิทยาการสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48031

Print Friendly, PDF & Email