«

»

เม.ย.
24

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ “Chemistry Talk ครั้งที่ 1/2560

chem20170424
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ “Chemistry Talk ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี อาจารย์สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายในหัวข้อ “Biochemical Characterization of glycosylated protease from Euphoria cf. lactea” และ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ และบำบัดน้ำจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48880

Print Friendly, PDF & Email