«

»

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49566
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49570
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49569

 

 

Print Friendly, PDF & Email