«

»

พ.ค.
12

สถานประกอบการนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20170511IT_81บริษัท Up Stream Intelligence บริษัท e-Cop บริษัท เบย์คอมพิวติ้ง และ บริษัท ไทยคม มาแนะนำบริษัทและรับสมัคร สัมภาษณ์ เข้าทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50412

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*