«

»

พ.ค.
18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
1.การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และ ซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว234.2 KiB83
2. การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)…หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี207.1 KiB75
3. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อัจฉริยะสำหรับแนะนำการทำนาข้าวให้กับเกษตรกร215.5 KiB69
4. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และ ทางลัดชาวบ้าน96.6 KiB105
5. การพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี213.5 KiB74
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*